دسته : عکس,مشهدتاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
غبارروبی مرقد امام رضا (ع) – مشهد