دسته : عکستاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
سفر رئیس جمهور به قزوین